Verwerking van persoonsgegevens en privacy

Alle producten van Tifogroup worden gelanceerd onder de naam Tifogroup. De privacy policy van Tifogroup is van toepassing op alle producten. Mocht de policy voor één bepaald product afwijken van het algemeen beleid dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Tifogroup behandelt uw gegevens met zorg.

1. Tifogroup belooft u 3 zaken met betrekking tot privacy.

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u. Waarom is dat soms toch nodig?

 • Om u als speler prijzen te kunnen leveren
 • Om te peilen wat u vindt van onze producten of diensten
 • Om uw leeftijd te controleren
 • Om ervoor te zorgen dat niemand anders fraude pleegt onder uw naam

Tifogroup behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Dit zijn daarom onze drie privacy beloftes.

 1. Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
 2. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.

 3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

2. Welke persoonsgegevens bewaart Tifogroup

a. Bedrijven partners

Hieronder wordt verstaan, alle bedrijven waarmee Tifogroup een contract sluit voor één van de producten van Tifogroup alsook alle bedrijven die interesse tonen via één van de websites van Tifogroup en daar de bedrijfsgegevens of een deel ervan nalaten.

Het gaat om volgende gegevens:

Officiële bedrijfsnaam
Ondernemingsnummer
Logo
Adres van het bedrijf
Contactpersoon ( naam, telefoon en email)

De officiële bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer hebben we nodig om een potentiële partner of effectieve partner correct te kunnen identificeren. binnen de competitie “Tournéé Générale”. De contactgegevens hebben we nodig om contact te maken in het kader van een lopende of potentiële samenwerking.

b. Spelers

De personen
Naam
Voornaam

De naam wordt opgeslagen omdat we deelnemers liever niet aanspreken met een klantnummer. Uw adres en woonplaats worden enkel gevraagd als u in de prijzen valt. Dit adres hebben we nodig om prijzen te kunnen uitkeren maar wordt niet bewaard eens de prijsafhandeling is afgerond.

E-mailadres

We bewaren het e-mailadres zodat we u belangrijke berichten over uw bestelling of account kunnen sturen.

Via opt-in wordt nagegaan of we u mogen contacteren voor commerciële doeleinden. Indien u hierop bevestigd zullen we u periodiek (maximaal 10 keer per jaar) een nieuwsbrief sturen. We raden het aan om deze te lezen, zodat u op de hoogte blijft van alle nieuwigheden en de toffe producten die we lanceren. U kunt u ten allen tijde op een gemakkelijke manier uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Indien u een overzicht wenst van uw gegevens dan kunt u dit aanvragen via info@tifo.group. We proberen u binnen de 48u een antwoord te formuleren. Via dezelfde weg kunt u de overdracht van uw gegevens vragen, vragen om verwijderd te worden uit onze database of een klacht indienen.

c. Geïnteresseerde particulieren

Hieronder wordt verstaan, alle geïnteresseerde natuurlijke personen die interesse tonen via één van de websites van Tifogroup en daar hun naam en emailadres nalaten. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard en dienen om de persoon correct te kunnen identificeren en contact op te nemen om een antwoord te bieden op hun vraag/interesse.

Indien u een overzicht wenst van uw gegevens dan kunt u dit aanvragen via info@tifo.group. We proberen u binnen de 48u een antwoord te formuleren. Via dezelfde weg kunt u de overdracht van uw gegevens vragen, vragen om verwijderd te worden uit onze database of een klacht indienen.

3. Jouw privacy en derde partijen

Wanneer iemand ons een miljoen euro biedt om uw persoonsgegevens te mogen kopen, dan gaan we daar niet op ingaan. Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld in volgende gevallen:

 • Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
  Als Tifogroup beroep doet op een derde partij om de website of APP van één van de games te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren dan zal Tifogroup uw gegevens delen met deze derde partij. Tifogroup garandeert de geheimhouding van alle gegevens door deze derde partij. Het is ten stelligste verboden aan een andere betrokken partij bij de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van Tifogame om gegevens te gebruiken voor eigen doeleinden of ten gelde te maken!
 • Voor het verbeteren van onze diensten of website.
  Tifogroup kan sofware van andere partijen gebruiken om te meten hoe goed een nieuwe productpagina bij jou aanslaat.
 • Voor het verkrijgen van feedback

  Tifogroup streeft ernaar om via interne surveys en tools te polsen hoe tevreden jij over onze diensten bent. Mocht Tifogroup beroep doen op een externe partner wordt dit duidelijk aangekondigd op voorhand.

 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
  Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.
 • Om het mogelijk te maken prijzen uit te delen, kan Tifogroup samenwerken met derde partijen die in enige vorm meewerken bij het afleveren van de prijzen bij de betrokken winnaars.

In geen enkel ander geval zal Tifogroup gegevens van de eindgebruiker (zoals naam, geslacht, leeftijd en emailadres) doorspelen aan partners of derde partijen die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken, zonder dat de eindgebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

In principe mag een eindgebruiker geen last ondervinden van het feit dat Tifogroup bepaalde gegevens verzamelt. Het juist in het belang van de eindgebruiker dat dit gebeurt.

4. Vragen opmerkingen of klachten

Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en privacy kunnen gestuurd worden naar info@tifo.group We streven ernaar u om binnen de 48u van antwoord te dienen.